ankara öğrenci ankara üniversitesiankara atılım üniversitesiankara başkent üniversitesiankara bilkent üniversitesiankara çankaya üniversitesiankara gazi üniversitesiankara hacettepe üniversitesiankara odtüankara tobb etüankara turgut özal üniversitesiankara ufuk üniversitesi
 
  Firma Kaydı 
  Erkek Öğrenci Apartları   Kız Öğrenci Apartları   Karma Apartlar
  Erkek Öğrenci Yurtları   Kız Öğrenci Yurtları   Karma Yurtlar
ODTÜ

Kuruluş : 1956
Adresi : Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnönü Bulvarı/Ankara
Bulunduğu Şehir : Ankara
Mail Adresi :efd@.metu.edu.tr
Tel : 0(312)210 10 00
Öğrenci Sayısı : 17 000
Eğitim Dili : İngilizce
Üniversite Türü : Devlet Üniversitesi

ODTÜ, Türkiye’nin en modern ve güzide teknik üniversitesi olarak Ankara-Eskişehir karayolu üzerindeki kampüsünde 1956 yılından bu yana eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır.Üniversite, özellikle İngilizce eğitim vermesi ve öğrencilerine sağladığı modern eğitim imkanlarıyla bağlantılı olarak;çok sayıda öğrencinin,üniversite giriş sınavında ilk tercihleri arasında yer almaktadır.

Üniversitenin öğrencilere sunduğu imkanlar:

Barınma ve Beslenme:
Üniversite son derece modern imkanlara sahip 16 adet öğrenci yurdunu bünyesinde barındırmaktadır.Bu yurtların bir kısmı kız, bir kısmı da erkek öğrenciler içindir.Yurtların toplam kapasitesi, 6000’in üzerindedir.Bu yurtlara, Ankara dışından üniversiteye gelen öğrenciler,kendi başarıları ve ailelerinin ekonomik durumları gibi kriterler göz önünde bulundurularak kabul edilirler.Bu yurtlarda bütün öğrencilerin yararlanabileceği bilgisayar labaratuvarından, bazı odalarda İnternet bağlantısına, kantin ve televizyon salonundan, öğrencilerin kendi yemeklerini yapabilecekleri mutfaklara kadar tüm modern ve teknik imkanlar mevcuttur.
Üniversite bünyesinde çok sayıda cafe ve kantin mevcuttur.Öğrenci kafeteryasında öğle ve aksam yemekleri tabldot olarak çıkmaktadır.Bütün cafelerde de yine öğle yemeği verilmektedir.Ayrıca bu cafe ve kantinlerde sıcak ve soğuk içecek de bulunmaktadır.Bütün bunların yanında, yurtların kantinlerinde de yiyecek ve içecek bulunmakta olup yine kampüsteki alış- veriş merkezinde değişik restoranlar mevcuttur.

Teknoloji ve Kütüphane:
ODTÜ, öğrencilerin ihtiyacı olan bütün teknolojik donanıma ve alt yapıya sahip bir üniversitedir.Öğrenciler birçok değişik laboratuvardan istifade edebilmektedirler.Bütün öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak sayıda bilgisayar yine yeterli sayıda bilgisayar labaratuvarında mevcuttur.Üniversite bütün birimleriyle bilgisayar bağlantısına sahiptir.
Üniversite çok zengin bir kütüphaneye sahiptir.Bütün öğrenciler kütüphaneden istifade edebilecekleri gibi yine ihtiyaç duydukları yerli ve yabancı süreli yayınlara kütüphane aracılığıyla ulaşabilmektedirler.


BURS OLANAKLARI

Başarı Bursları
Başarı bursları, ÖSS Sınavında dereceye giren öğrencilere ODTÜ Üstün Başarı Bursu ve ODTÜ Temel Bilim Bursu isimleriyle verilmektedir. Bu burslar karşılıksız olup, öğrenci yerleştirildiği programda öğrenimine başarılı olarak (iki dönem üst üste dönem ve/veya genel not ortalaması 2.50’nin altında olmamalı) devam ettiği sürece verilir.

ODTÜ Burs ve Yardım Komitesinin Dağıtımını Üstlendiği Burs ve Yardımlar

I. Başvuru
Eski ve yeni öğrencilerin burs başvuruları, başvuruların değerlendirilmesi ve bursların dağıtımı ile ilgili takvim her yıl Mayıs ayında ilan edilir. Eski öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı için burs başvurularını Mayıs ayının 3. haftasından başlayarak yaparken, ODTÜ'yü yeni kazanan öğrenciler ise burs başvurularını ilk kayıtlar sırasında yapmaktadır. ODTÜ’yü yeni kazanan öğrencilerin “Öğrenci Özlük Bilgi Formu”nun bir kopyasını kayıtlar sırasında getirmeleri ve burs masasına teslim etmeleri gereklidir.

Burs almaya hak kazananların isimleri, eğitim yılının ilk haftalarında, Ekim ayında yapılan sözlü görüşmelerin tamamlanmasından yaklaşık iki hafta sonra Burs ve Yardım Komitesi Ofisi, Yabancı Diller Yüksek Okulu ve 2. Yurt ilan panolarında açıklanır.

Burs başvurusunda bulunduğu halde sözlü görüşmeye çağırılmayan, çağırıldığı halde herhangi bir burs almaya hak kazanamayan veya burs almaya hak kazanmasına karşın bu sonuca itiraz etmek isteyen öğrenci, gerekçesini açık olarak belirttiği dilekçe ile Burs ve Yardım Komitesi Ofisi’ne, bursların ilan edilmesinden sonra en geç 3 hafta içinde iletmelidir. Bu dönemde itiraz etmeyenler, eğitim yılı sonuna kadar (takip eden eğitim yılı için burs başvuru tarihine kadar) bir kez daha burs başvurusunda bulunamazlar.


ODTÜ Burs Komitesi’nin dağıtımını üstlendiği burslar:

ODTÜ Nakit Bursu
ODTÜ Öğrenci Destekleme Derneği'nin (ÖDD), ODTÜ personelinin ve mezunlarının bağışlarından ve çeşitli etkinliklerden sağladığı, çeşitli kurumların ODTÜ öğrencilerine tahsis ettiği ve ODTÜ Burs Komitesi’nin dağıtımını üstlendiği nakit burslarını içermektedir. Bazı kurum burslarını alabilmek özel koşullara (başarı, belirli bir bölüm öğrencisi olmak gibi) bağlı olabilmektedir.

Geri Ödemeli Nakit Bursu
Bu tür burslar, bazı kurumlar tarafından sağlanan ve dağıtımını ODTÜ Burs ve Yardım Komitesi’nin üstlendiği mezuniyet sonrası geri ödeme koşulu olan bursları içermektedir. Alınan bursun geri ödenmesi, gereksinimi olan yeni öğrencilerin burs almasına destek olmaktadır. Bu tür bursların mezuniyet sonrası geri ödeme taksitleri mezunlarımızın gelir düzeyine göre düşük tutulduğu için, bu tür bursa başvurmaktan çekinilmemesi önerilir.

Hizmet Karşılığı Nakit Bursu
Bu grup burslar, çeşitli kurumların ODTÜ Burs ve Yardım Komitesi’nin aracılığı ile mezuniyet sonrası o kurumda belirli bir süre hizmet yapma karşılığında verdiği bursları içermektedir. Genelde belirli bir bölümün başarılı öğrencilerine verilen bu tür burslar mezuniyet sonrası iş garantisi de sağladığı için çoğu kez özellikle tercih edilmektedir. ODTÜ Burs ve Yardım Komitesi öneriyi yapmakta ve bu öneriler doğrultusunda ilgili kurum bursiyerlerini seçmektedir.

Yurt Bursu
Sadece ODTÜ yurtlarında kalan öğrencilerin yararlanabildiği bu burs, öğrencinin yurttan ayrılması halinde otomatik olarak kesilir ve nakit bursuna çevrilemez.

Yemek Bursu
Yemek bursları ODTÜ kafeteryasında öğle, akşam yemeği veya her ikisini de içerebilmektedir. Yemek bursu nakit bursuna çevrilemez. Öğrenci, aldığı yemek bursunu ders programına uygun olmadığı zaman, Kafeterya Müdürlüğü'ne başvurarak öğün zamanını değiştirebilir.


Kamu Kaynaklı Burslar
Bu burslar ile ilgili bilgiler, çeşitli basın ilanları ile ÖSYM kılavuzunda duyurulur. Burslarla ilgili ayrıntılı bilgiler bu kurumların ilgili bürolarından ve ODTÜ Burs ve Yardım Komitesi Ofisi’nden sağlanabilir.

Kredi Yurtlar Kurumu Katkı Payı Kredisi
Harç Kredisi Başvuru Formu ve gerekli bilgi ÖSYM kılavuzu ile öğrencilere ulaştırılmaktadır. Bu dönemde başvuru yapamayanların, yıl içinde tekrar başvuru yapma olanağı yoktur. Ara sınıf öğrencileri Temmuz-Ağustos aylarında basın ilanlarından başvuru tarihlerini ve koşullarını öğrenebilirler. Normal eğitim süresi için verilen harç kredisi bu süre sonunda öğrenci mezun olamamışsa bile otomatik olarak kesilmektedir. Mezun olduktan iki yıl sonra geri ödemesi yapılan bu kredinin, geri ödeme şartları bir üniversite mezunu için sorun olmamaktadır. Bu krediye ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin başvurmaları önerilir.

Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi
Öğrenim Kredisi Başvuru Formu ve gerekli bilgi ÖSYM kılavuzu ile birlikte öğrencilere ulaştırılmaktadır. Normal eğitim süresi için verilen kredi, bu süre sonunda öğrenci mezun olamamışsa bile otomatik olarak kesilmektedir. Kredi Ocak ayında başlar ve üçer aylık kredi karşılığı yıl boyunca dört kez (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) toplu olarak ödenir. Öğrenim Kredisi, Katkı Payı Kredisi gibi geri ödemelidir.

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Bursu
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Bursu ile ilgili bilgi ve başvuru formları üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere ulaştırılmaktadır. Ara sınıflarda başvuru yapmak olanaksızdır. Ekonomik duruma göre verilen burslar, öğrenci başarısız olduğu zaman kesilir. Bir yıl sonra öğrenci başarı durumunu düzeltip, tekrar başvurabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı Bursu
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Fakülteleri öğrencilerine verdiği bursları içermektedir. ÖSYM kılavuzunda şartlar ve kontenjanlar hakkında bilgi verilmektedir. Bu şartları sağlayan öğrencilerin adreslerine başvuru formları bakanlık tarafından yollanmaktadır. Başarısız olan bursiyerin bursu bir yıl için dondurulur. Öğrenci yıl içinde başarı durumunu düzeltirse isteği üzerine burs yeniden bağlanır. Ara sınıflarda burs başvurusu yapılamaz.

Diğer Burs Olanakları
Üniversitemiz öğrencilerine çeşitli dernek, vakıf ve şirketler de burs olanağı sağlamaktadır. Karşılıklı veya karşılıksız olabilen bu tür burslarla ilgili duyurular Öğrenci İşleri panolarından takip edilebilir.

Üniversitede Çalışma Olanağı
Üniversitede öğrenciler ilgi duydukları birimlerde, haftada en fazla 15 saat olmak üzere çalışabilirler. Bu birimler Kütüphane, bazı bölümler, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Basın Bürosu, Havuz Müdürlüğü, Spor Müdürlüğü, Kültür ve Kongre Merkezi ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’dür.


Burs ve Yardım Ofisi
Rektörlük Binası Giriş Kat
Tel : (312) 210 34 08


Fakülteler:

Mimarlık Fakültesi
- Mimarlık Bölümü
- Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
- Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi
- Biyolojik Bilimler Bölümü
- Kimya Bölümü
- Tarih Bölümü
- Matematik Bölümü
- Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
- Felsefe Bölümü
- Fizik Bölümü
- Psikoloji Bölümü
- Sosyoloji Bölümü
- İstatistik Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İşletme Bölümü
- İktisat Bölümü
- Uluslararası İlişkiler Bölümü
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Eğitim Fakültesi
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
- Eğitim Bilimleri Bölümü
- İlköğretim Bölümü
- Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
- Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
- Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

Mühendislik Fakültesi
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü
- Kimya Mühendisliği Bölümü
- İnşaat Mühendisliği Bölümü
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
- Mühendislik Bilimleri Bölümü
- Çevre Mühendisliği Bölümü
- Gıda Mühendisliği Bölümü
- Jeoloji Mühendisliği Bölümü
- Endüstri Mühendisliği Bölümü
- Makina Mühendisliği Bölümü
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
- Maden Mühendisliği Bölümü
- Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü

Enstitüler
- Uygulamalı Matematik Enstitüsü
- Enformatik Enstitüsü
- Deniz Bilimleri Enstitüsü
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü

Meslek Yüksekokulu

Yabancı Diller Okulu
- Temel İngilizce Bölümü
- Modern Diller Bölümü
- Akademik Yazı Merkezi

Rektörlüğe Bağlı Bölümler
- Türk Dili Bölümü
- Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü


Uluslararası Bakış Açısı
ODTÜ'nün uluslararası perspektifi ile paralel olarak, fakülte üyelerinin yüzde beşinden fazlası yabancı ülkelerden gelen ziyaretçilerden oluşmaktadır. Her yıl yaklaşık aynı oranda Türk fakülte üyesi yabancı üniversitelere veya araştırma merkezlerine misafir olarak veya araştırmacı olarak gitmektedir. ODTÜ'nün tam zamanlı fakülte üyelerinin yaklaşık yüzde yetmişi yurtdışında öğrenim görmüş veya doktora derecelerini yabancı bir üniversitede almışlardır.


Yüksek Eğitim Standartları
ODTÜ uluslararası düzeyde yüksek eğitim standartlarını korumayı amaç edinmiştir. Mühendislik Fakültesi'ndeki pek çok bölüm ODTÜ'nün isteği üzerine Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) adındaki akreditasyon kurumu tarafından değerlendirilmiş ve bu kurumun onayını almıştır. Eğitimde uluslararası düzeyi korumaya çalışan ODTÜ'nün Mühendislik Fakültesi, 1977 yılında, UNESCO Mühendislik Eğitimi kurumu tarafından "Gümüş Onur Arması" na, Amerika Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü tarafından da "Akreditasyon Faaliyetlerinde Başarı Ödülü"ne layık görülmüştür.


Türkiye'de ODTÜ
ODTÜ, Türkiye'nin rekabeti yüksek sayılı üniversitelerindendir. Her yıl ülke çapında yapılan Üniversite Giriş Sınavları'na giren en yüksek puanlı 1000 öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih etmektedir. ODTÜ'de öğrenim görme talebi çok yüksek olduğundan, ODTÜ'nün pek çok bölümü, Üniversite Giriş Sınavı'na giren yaklaşık birbuçuk milyon öğrenciden sadece en üstteki yüzde birlik dilime girebilenleri kabul etmektedir. ODTÜ öğrencilerinin yüzde kırktan fazlası yüksek lisansa devam etmektedir.Sağlık:
ODTÜ bünyesindeki bütün sağlık hizmetleri Sağlık Rehberlik Merkezi tarafından verilmektedir.Bu birimde hastaların tedavileri ve yine bu birime bağlı laboratuarlarda tüm tetkikler yapılmaktadır.Yine yabancı öğrenciler için özel sağlık sigorta sistemi vardır.

Sosyal Etkinlikler:
Üniversite çok geniş bir sosyal etkinlikler ağın sahiptir.Öğrenciler spordan müziğe, güzel sanatlardan birçok başka alna kadar çok değişik kollarda sosyal aktivitelere katılabilirler.Kampüs içerisinde değişik sporların yapılabilme imkanı ve bunun için gerekli tesisler mevcuttur.


Ulaşım:
Üniversiteye toplu taşıma araçlarıyla rahatlıkla ulaşılmaktadır.Ulaşım için birçok değişik alternatif mevcuttur.şehir merkezine 7 km. uzaklıktaki kampüse Ankara’nın değişik semtlerinden rahatlıkla ulaşılabilmektedir.

odtu.edu.tr
  
EVİN ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Ankara Emlak İlanları

Eskişehir Günlük Kiralık Ev 
Eskişehir Reklam
2 Eylül Cd. Yalbı Sk.Arifbey Apt. 13/13 ESKİŞEHİR
Telefon: 0.222.230 25 65 - 0.505.612 45 44 - 0.542.311 63 84
Eskişehir Günlük Kiralık Ev